دکتر پوستر

منو

۱۸۹۰ تا ۱۹۲۰ میلادی

۱۸۹۰ تا ۱۹۲۰ میلادی

  • سال ۱۸۹۶ سبک هنری در فرانسه به نام (Art Nouveau) به معنی (هنر جدید) در زمینه پوستر متولد شد ، و هنرمندان زیادی به سوی این سبک راهی شدند ، شکلهای گیاهی پرپیچ نقش مایه این سبک بود.

برزدلی ، گراسه ، موشا ، برادران بگراستاف ، وان دو ولد ، هنرمندان مشهور این سبک بودند.

  • پوستر به شیوه (هنر جدید Art Nouveau )
  • پوستر برای یک فروشگاه Läckerli Huus

طراح: Brun Donald

 

  • پوستر به شیوه (هنر جدید Art Nouveau )
  • پوستر تقویم زودیاک Zodiac Calendar

طراح: Alphonse Mucha

دسته :  تاریخچه پوستر

دیدگاه ها