دکتر پوستر

منو

سبک هنری (Pop Art)

  • در اواسط دهه ۱۹۶۰ ، جنبشهای {پاپ آرت}  (Pop Art)  و {پانک آرت} از جنبشهای تاثیر گذار و غالب در عرصه گرافیک تجاری و طراحی پوستر بودند.

جنبش پاپ آرت ، هنری مردمی و عامه می باشد ، دستمایه‌های اصلی هنرمندان پاپ غالباً برگرفته از فرهنگ روزمره و مردمی، تولیدات انبوه، تبلیغات (محیطی و تلویزیونی) بود. این سبک را می‌توان یک سبک روشنفکرانه با نگاهی انتقادی به پدیده مصرف‌گرایی دانست.

 

  • پوستر به شیوه هنر (Pop Art)

طراح: Eduardo Paolozzi پوستر I was a Rich Man’s Plaything

 

  • پوستر به شیوه هنر (Pop Art) 

طراح: Roy Lichtenstein پوستر Girl with Ball

 

  • پوستر به شیوه هنر (Pop Art)

طراح: Andy Warhol پوستر Twenty-Five Colored Marilyns سال نشر: ۱۹۶۲

  • پوستر به شیوه هنر (Pop Art)

طراح: Andy Warhol پوستر Brillo Box سال نشر: ۱۹۶۴

دسته :  سبک های پوستر

دیدگاه ها