دکتر پوستر

منو

نخستین پوستر

  • طراحی پوستر از چه زمانی شروع شده است؟

اگر از پیامهایی که معمولاً به صورت حکاکی برتخته سنگها و صخره ها در گذشته های دور ایجاد شده است، یا بعضی نمونه های نادر، مانند پوستری مصری که در دایره المعارف امریکانا به آن اشاره شده که در ۱۴۶ قبل از میلاد بر روی کاغذ پاپیروس، با موضوع فرار دو برده از اسکندریه و اعطای جایزه به تحویل دهنده آنها طراحی شده است صرف نظر شود، نخستین پوستر ها اعلامیه هایی هستند که در قرون وسطا در رم باستان گاهی بر روی دیوار ها دیده می شد و موضوعاتی مانند تشویق کاتولیکها برای صدقه دادن و کمک به کلیسا داشت.

 

  • نخستین پوستر

نخستین پوستر های طراحی شده ، سال نشر ۱۷۱۸ میلادی

 

  • نخستین پوستر

نخستین پوستر های طراحی شده ، سال نشر ۱۸۰۳ میلادی

دسته :  تاریخچه پوستر

دیدگاه ها