دکتر پوستر

منو

قرن هفدهم وهجدهم میلادی

قرن هفدهم وهجدهم میلادی

سالها بعد از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ، در برخی کشور های اروپایی مانند انگلستان و فرانسه، چاپ آگهی های کوچکی برای تئاتر مرسوم بود که روی آنها اطلاعاتی مانند عنوان نمایش و تاریخ و مکان اجرا و موضوع آن و گاهی اسامی بازیگران دیده می شد.

  • این گونه تبلیغات معمولا فقط از نوشته تشکیل شده بود و گاهی از تزئینات گیاهی و ریزنقش در آنها استفاده می شد که به شیوه گراور چوبی انجام می گردید.

 

  • قرن هجدهم

پوستر برای معرفی تماشاخانه ، قرن هجدهم میلادی

 

دسته :  تاریخچه پوستر

دیدگاه ها