دکتر پوستر

منو

دکتر پوستر در قرن نوزدهم

  • در نیمه دوم قرن نوزدهم تحولات اساسی در شکل گیری پوستر به معنی امروزی آن رخ داد: لیتوگرافی ابداع و امکان چاپ سطوح رنگی فراهم گشت؛ صنعت کاغذ سازی تکامل یافت؛
    در اواخر قرن نوزدهم ، پوستر های دو نقاش فرانسوی (ژول شره) و (تولوز لوترک) تاثیر چشمگیری بر روند طراحی پوستر داشته اند. بعضی به شره لقب (پدر پوستر) را داده اند ، پوستر های لوترک ، بر اساس قدرت او در طراحی و شناخت رنگ و مهارتش در لیتو گرافی و نیز تاثیر پذیری از باسمه های ژاپنی بنا گردیده و اگر چه بیش از ۳۰ پوستر از او بر جای نمانده است، ولی همین آثار معدود تاثیر زیادی بر هنر پوستر سازی داشته و برای بسیاری از هنرمندان راهگشا بوده است.

 

  • پوستر نمایشگاه soixante NOUVELLES affiches inédites

طراح: لوئی رهد (Louis Rhead) سال نشر: ۱۸۹۷ میلادی

 

  • پوسترهای قرن نوزدهم در آمریکا

طراح: لوئی رهد (Louis Rhead) سال نشر: ۱۸۸۳ میلادی

 

  • پوستر های تبلیغاتی فرانسه شامپانی

طراح: پیر بونار (Pierre Bonnard) سال نشر: ۱۸۹۱ میلادی

 

  • پوستر برای کاباره

طراح: تولوز لوترک (Toulouse-Lautrec) سال نشر: ۱۸۹۳ میلادی

 

  • پوستر برای کاباره

طراح: تولوز لوترک (Toulouse-Lautrec) سال نشر ۱۸۹۱ میلادی

دسته :  تاریخچه پوستر

دیدگاه ها