دکتر پوستر

منو

 

حروف لاتین (رومن ، گوتیک ، اسکریپت)

  • حروف لاتین (رومن ، گوتیک ، اسکریپت)

در طراحی حروف لاتین سه شیوه کلی وجود دارد و طراحی فونتهای گوناگون بر اساس یکی از این سه شیوه است: رومن (Roman) ، گوتیک (Gothic) ، اسکریپت (Script) .
حروف رومن دارای سریف اند و حروف گوتیک یا (سان سریف) بدون سریف بوده، زائده ای نداند و حروف اسکریپت، حالت اصلاح شده و و پالوده دستخط اند و بعضی انواع آن پیچ و تاب بیشتری از انواع دیگر دارد.

 

 

دسته :  دکتر پوستر و یک پوستر خوب

دیدگاه ها