دکتر پوستر

منو

شناخت و درک بهتر مفهوم رنگ با کتاب “هنر رنگ” یوهانس ایتن

شناخت و درک بهتر مفهوم رنگ با کتاب “هنر رنگ” یوهانس ایتن

معرفی کتاب

 

جهان بدون رنگ چه مفهومی خواهد داشت؟

کتاب هنر رنگ ایتن، نوشته یوهانس ایتن یکی از معروف ترین و کاربردی ترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی است.

باور اصلی یوهانس این است که رنگ خود زندگی است زیرا جهان بدون رنگ مانند دنیایی بی مفهوم است.

در این کتاب با مباحث علمی و عملی در شناخت رنگ و تئوری رنگ آشنا می شوید. آموزش ایتن بر مبنای کشف و شهود در علم و عمل است؛ نقد بی طرفانه و بدون دخالت نظر شخصی سایر آثار هنری یکی دیگر از محاسن این کتاب است.

در این کتاب تمریناتی مناسب برای درک بهتر مفهوم قرار داده شده است تا به راحتی با رنگ ها، مفاهیم و تضادهای هفتگانه آن آشنا شوید.

یوهانس با کتاب خود، کمک جدیدی به نظریه های موجود درباره رنگ کرد؛ او با الگو قرار دادن تئوری آلدوف هولتزل، در راه تکمیل این نظریه گام برداشت.

یوهانس در این کتاب دو روند متفاوت در راه درک و شناخت رنگ را بررسی کرده: احساسات ذهنی و قوانین رنگی. کلید اصلی در شناخت رنگ در دایره رنگ و کنتراست های هفتگانه رنگ است.

نویسنده: یوهانس ایتن

مترجم: عربعلی شروه

انتشارات: انتشارات یساولی

دسته :  معرفی کتاب

دیدگاه ها