دکتر پوستر

منو

معرفی هنرمند: انسیه رزق دوست / تهران

متولد ۱۳۵۶
تحصیلات:
– دانش آموخته دانشگاه نظام الملک، کارشناسی هنرهای تجسمی، پوستر و نشانه
نمایشگاه‌ها:
– برگزاری نمایشگاه انفرادی پوستر های مدرن_ (دیروز _امروز_فردا) گالری رهام، بهمن ماه ۹۶
– نمایشگاه گروهی پوستر های گرافیکی در فرهنگسرای بهمن، بهمن ماه ۹۵
– نمایشگاه گروهی پوستر ، دانشگاه علمی کاربردی نظام الملک،بهمن ماه ۹۵
– نمایشگاه پوستر های گرافیکی در گالری هنر ایران، خرداد۹۶
– نمایشگاه گروهی عکس در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، صبر عاشورایی، آبان ماه ۹۶
– نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری رهام ، با عنوان به جای مانده، آذر ماه ۹۶
– نمایشگاه گروهی پوستر و عکس در درسدن آلمان پروژه تمرین با سنگ گالری لوزوتیس در هزنز ۸ ژانویه ۲۰۱۸
– نمایشگاه نقاشی گروهی ، زن معاصر ، فرهنگسرای ملل ، بهمن ماه ۹۶
– نمایشگاه گروهی پوستر هنری ، تمرین با سنگ مرحله دوم در منطقه مرزی جمهوری چک و آلمان در هاوور

_نمایشگاه گروهی عکس و پوستر، نگارخانه ی شیث ،مهر ۹۷

_ نمایشگاه گردانی(کیوریتور) و شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان صبحگاه و نقش گون در گالری زرنا ،اسفند ماه ۹۷ و بهمن ماه ۹۷

بخش دوم پروژه نمایشگاه پوستر با عنوان تمرین با سنگ در نانوایی قدیمی در Alte Backerei در Grosshennersdorf برگزار شد سومین پروژه پوستر در ژاپن در گالری Art Spot Korin Kyoto در شهر کیوتو برگزار شد که پیوست همین نمایشگاه برای بار دوم در ژاپن در گالری FKUJYUSOU در کیوتو آثار به نمایش درآمد چهارمین پروژه پوستر تمرین با سنگ ها در نگارخانه ی Annaberg_Buchholz برگزار شد
مرحله پنجم این نمایشگاه در گالری Kunstkeller Annaberg برگزار شد

و در نهایت آخرین پروژه پوستر تمرین با سنگ در گاری FLOXfactive در Kirschau در Lusitia فوقانی در نزدیکی Bautzen برگزارشد

برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر بخش دوم پروژه با عنوان تمرین با سنگ در نانوایی قدیمی در Alte Backerei در Grosshennersdorf در آلمان، ۲۰۱۹

_برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر سومین پروژه تمرین با سنگ در ژاپن در گالری Art Spot Korin Kyoto در شهر کیوتو ۲۰۱۹

_ برگزاری نمایشگاه پوستر برای بار دوم در ژاپن در گالری FKUJYUSOU در کیوتو ، ۲۰۱۹

_ برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر چهارمین پروژه پوستر تمرین با سنگ ها در نگارخانه ی Annaberg_Buchholz در آلمان،۲۰۱۹
_ برگزاری مرحله پنجم نمایشگاه گروهی پوستر در گالری Kunstkeller Annaberg در آلمان

_برگزاری آخرین نمایشگاه گروهی پوستر از پروژه پوستر تمرین با سنگ در گاری FLOXfactive در Kirschau در Lusitia فوقانی در نزدیکی Bautzen در آلمان در ۲۰۱۹

دسته :  معرفی هنرمند

دیدگاه ها