دکتر پوستر

منو

معرفی هنرمند بهنام چارئی

بهنام چارئی، در سال ۱۳۶۰  در شهر شیراز، چشم گشود. او در زمینه های طراح گرافیک، طراح صحنه، کارگردان ، مشاور هنری فعالیات داشته است.بهنام چارئی دارای مدارک کارشناس کارگردانی نمایش و کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش می باشد. وی عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ، عضورسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، عضو پیوسته ی انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس تا سال ۱۳۹۵ ، مدرس دانشگاه (دکتر شریعتی ، تهران ) در سال های ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ ، مدرس دانشگاه (علمی کاربردی واحد ۲۶ ، تهران ) در سال های ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۳ و….بوده است.

 • نمایشگاه انفرادی نقاشیخط – ۱۳۸۱ – نگارخانه ی آبگینه – شیراز
 • نمایشگاه انفرادی نقاشیخط – ۱۳۸۲ – نگارخانه ی وصال – شیراز
 • نمایشگاه انفرادی نقاشیخط – ۱۳۸۲ – دانشکده فنی دکتر شریعتی – تهران
 • نمایشگاه گروهی خوشنویسی نوین – ۱۳۸۲ – نگارستان شاهد – تهران
 • دومین جشنواره ی خوشنویسی رضوی – ۱۳۸۴ – یزد
 • دوسالانه ی عکس سیاه سفید – ۱۳۸۵ – نگارخانه ی وصال – شیراز
 • جشنواره هنرهای تجسمی استان تهران(بخش عکس) – ۱۳۸۵ – تهران
 • جشنواره هنرهای تجسمی چهارسو (بخش گرافیک ) – ۱۳۹۱ – شیراز
 • جشنواره هنرهای تجسمی چهارسو (بخش گرافیک) ۱۳۹۲ – شیراز
 • نخستین جشنواره بسم الله -۱۳۹۲ – شیراز
 • نمایشگاه انفرادی نقاشیخط – ۱۳۹۲ – نگارخانه ی وصال ، سالن شیوایی – شیراز
 • نمایشگاه انفرادی نقاشیخط – ۱۳۹۳ – نگارخانه ی وصال ، سالن صورتگر – شیراز
 • دومین نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی اَفـدسـتـا – گالری افدستا – ۱۳۹۳ – شیراز
 • سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر( بخش گرافیک _ طراحی پوستر_ ) -۱۳۹۹- تهران
 • چاپ منتخب آثار پوستر در سومین کتاب سال گرافیک دانشجویی(پوستر) . انتشارات رسم با همکاری انتشارات فرهنگسرای میردشتی . تهران . ۱۳۸۵
 • چاپ بیوگرافی و منتخب آثار در مجله ی طراحی گرافیک بین المللی سگال . سال چهارم . شماره دوازدهم . تهران . پاییز ۱۳۸۶
 • چاپ منتخب آثار پوستر تئاتر در فصلنامه ی تخصصی گرافیک و چاپ . شماره هشتم . تهران زمستان ۱۳۸۷
 • چاپ منتخب آثار پوستر در کتاب کارنمای ۹۴ (مجموعه آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ) . انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ، سازمان زیباسازی شهر تهران . تهران . ۱۳۹۴

دسته :  معرفی هنرمند

دیدگاه ها