دکتر پوستر

منو

معرفی هنرمند / زهرا علی نیا

 

مدارک تحصیلی:

– دیپلم گرافیک

– کارشناسی گرافیک

سوابق کاری و اجرایی:

– عضو انجمن نمایش استان تهران

– عضو کانون نمایش نویسان­ استان تهران

– عضو انجمن گرافیک استان کرمانشاه

– عضو خانه کارتون استان کرمانشاه

– همکاری باسازمان بهزیستی در زمینه اموزش هنر وخلاقیت کودکان کار(۱۳۹۵تا۱۳۹۷)

– طراح پوستر تِئاتر

دوره ها اموزشی:

– شرکت در ورکشاپ با موضوع  طراحی پوستر استان کرمانشاه (۱۳۹۷,۱۳۹۸)

– شرکت در ورکشاپ با موضوع کاریکاتور و کارتون استان تهران(۱۳۹۷)

– شرکت در ورکشاپ تِئاتر پرفورمنس استان تهران(۱۳۹۹)

– گواهی شرکت در نمایشگاه سراسری واژه نگاری وتایپو گرافی حضرت علی(ع) استان اردبیل(۱۴۰۰)

– گواهی شرکت درنمایشگاه پوستر با موضوع حقوق بشر استان کرمانشاه(۱۳۹۷)

– گواهی شرکت در نمایشگاه پوستر با موضوع کرونا(گذرموقت) استان کرمانشاه(۱۳۹۹)

– گواهی شرکت در نمایشگاه پوسترباموضوع ایات استان قم (۱۳۹۷)

– گواهی شرکت در نمایشگاه پوستربا موضوع مهر مادر استان تهران(۱۳۹۸)

احکام قهرمانی:

– راه یابی به بخش مسابقه نخستین جشنواره مهر مادردر بخش پوستر استان تهران (۱۳۹۸)

– برگزیده ونفر برتر دومین جشنواره ملی صراط در بخش پوستر استان تهران (۱۳۹۹)

دسته :  معرفی هنرمند

دیدگاه ها