دکتر پوستر

منو

معرفی هنرمند / عارفه ترابی/ اصفهان

عارفه ترابی متولد سال ۱۳۷۵ – اصفهان .دانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک ( ارتباط تصویری )
فعالیت و آموزش تایپوگرافیو موشن گرافی

دیپلم افتخار پوستر از سایت
no war for Ukraine

طراح برگزیده پوستر محرم اصفهان ۱۳۹۵

دیپلم افتخار پوستر تاتر فجر ۱۳۹۶

موشن گرافی برگزیده تاتر ۱۳۹۷

برگزاری نمایشگاه گروهی دانشجویی ۱۳۹۸

برگزاری ورکشاپ آموزش کوفی بنایی دانشگاهی ۱۳۹۸

طراح برگزیده جشنواره کوفی نگاری عراق ۲۰۲۰

دسته :  معرفی هنرمند

دیدگاه ها